Zápisy do I. třídy proběhnou ve dnech 5.4. 2019 v 16.00 – 18.00 hodin a 6.4. 2019  v 10.00 – 12.00 hodin

Kritéria k příjímání děti do ZŠ:

  1.  zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem školy
  2.  dítě je sourozencem žáka/žákyně navštěvující školu
  3.  přednostně dítě navštěvující Lesní mateřskou školu Čtyřlístek více let
  4.  genderová vyváženost (další děti budou přijímány tak, aby nedocházelo ke genderové nerovnováze)