Zápis dětí do školky proběhne bez fyzické přítomnosti dětí. Zájemci o přijetí do školky, pošlou vyplněnou, podepsanou  Žádost o přijetí do lesní mateřské školy a evidenční list potvrzený lékařem a to mailem do 16.května 2020. Po znovuotevření školky proběhne motivační část (pravděpodobně v červnu).