Zápis do školy proběhne bez fyzické přítomnosti dětí. Zájemci o přijetí do školy, pošlou vyplněný, podepsaný zápisní lístek a přihlášku do I. ročníku a to mailem do 16.dubna 2020. Po znovuotevření školy proběhne motivační část (pravděpodobně v červnu).