Účastníci se sešli v pátek v 8.30 ve škole, zde se rozdělili podle tříd do 2 skupin a popsala se přesná trasa, po které jednotlivé skupiny půjdou. Se sběrem odpadků se začalo okamžitě před budovou školy, děti se do práce vrhly s nadšením. Postupně nasbíraly výše uvedený počet pytlů a akce byla zakončena zaslouženým opékáním buřtů. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.