Setkání se bude konat ve čtvrtek 30. 3. 2017

v ZŠ Čtyřlístek

Program:
14.00 – Beseda s pedagogy na téma – Děti s „diagnózou“ ADHD + děti s nerovnoměrným vývojem (jejich začlenění v běžných třídách, „1.pomoc“, motorická cvičení)
16.00 – Beseda s rodiči na téma – Děti s „diagnózou“ ADHD + děti s nerovnoměrným vývojem (jejich začlenění v běžných třídách, „1.pomoc“, motorická cvičení, rodinná terapie, možnost domluvení individuální konzultace)