Zveme Vás na setkání rodičů a dětí

22.11. 2017 od 17 hodin v ZŠ Čtyřlístek

Téma: metoda Access Bars

Seznámení s touto metodou, která řeší stres, špatnou náladu i bloky,

které brání rozvoji naši jedinečnosti. Metoda, kdy se lehkými dotyky

aktivují body na hlavě, které zaujímají každou oblast našeho života.

V případě zájmu ukázka na dobrovolníkovi.