ROZVRH PO NÁVRATU DO ŠKOLY

 

ROZVRH I. stupeň od 25.5. 2020

  1.       roč. * 2., 3. roč. 4., 5. roč. 6., 7. roč. 8., 9. roč.
1.       blok  8:45 – 10:15

Eva J.

8:15 – 9:45

Lucka D.

8:30 – 10:00

Jiřka

8:45 – 10:15 9:00 – 10:30
2.       blok  10:30 – 12:00

Eva J.

10:00 – 11:30

Lucka D.

10:15 – 11:45

Jiřka

(st – Lucka Aj)

10:30 – 12:00 10:45 – 12:15
Oběd 12:00 – 12:30

Eva J. + Aneta G.

11:45 – 12:00

Lucka D. + Jitka P.

11:45 – 12:00

Jiřka

12:00 – 12:15

Učitel druhého bloku

12:15 – 12:30

Učitel druhého bloku

Odpolední činnosti 12:30 – 15:30

Aneta G.

12:00 – 15:15

Jitka P.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

*První ročník má sraz při příchodu i odchodu u Eko akvária v daný čas. 

 

Konzultační hodiny v níže uvedeném režimu – II. stupeň od 1.6. 2020, nepovinné. 

  6., 7. ROČ  8., 9. ROČ 
PONDĚLÍ –  1. blok Lucka S. – M  Jirka R. – Př., F. 
–  2. blok Lucka S. – F  Jirka R. – Ch 
ÚTERÝ    – 1. blok Eva C. – Čj – mluvnice  Lucka S. – M 
– 2. blok Lucka S.+ Jitka P.  – Aj   Eva C.  – Z, D 
STŘEDA  – 1. blok Jirka R. – Př  Lucka S. + Jitka P. – Aj 
– 2. blok Eva C. – Z  xxxxxxxxxxxxxx 
ČTVRTEK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PÁTEK     – 1. blok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ivanka – Čj 
– 2. blok Jitka – Nj  Ivanka – Nj