Ředitelka školy vyhlásila ředitelské volno ve dne 9. a 10. května 2019 a to v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. pro žáky základní školy.