Přijímací zkoušky na střední školy a 4-letá gymnázia proběhnou dne 8.6. 2020,                                                     na osmiletá gymnázia 9.6. 2020