Změna je od 6.1. 2020 – z důvodu snížení počtu vyučovacích hodin pana učitele Kabelky bylo nutné změnit rozvrh hodin. Tímto datem nastoupila p. učitelka Eva Cafourková, která převezme výuku většiny předmětů p. Kabelky.