Toto potvrzení o bezinfekčnosti musí mít s sebou dítě 1.den nástupu do školy. Bez tohoto potvrzení nesmí být vpuštěno do prostor školy. Pokud budou rodiče doprovázet dítě s sebou je možné toto potvrzení vyplnit na místě, budou k dispozici vytištěné.

Bohužel rodiče nesmí vstupovat do prostor školy, pouze mohou doprovodit dítě ke vstupním dveřím!