Děkujeme paní Jitce Alexové za sponzorský dar. Jedná se o psací potřeby pro školáčky naší školy.