Vřele děkujeme všem rodinám i jednotlivcům, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a uskutečnění školního „Bazárku“, který se konal ve čtvrtek 1. 10. 2020 na Prelátě. Akce proběhla v báječné atmosféře a všem zúčastněným patří opravdu velké poděkování za podporu dětí v tvořivé činnosti a samostatnosti a vykouzlení úsměvu na jejich tvářích.

Děkujeme Vám: Milfaitovi, Pajerovi, Baxovi, Chvojovi, Di Duca, Řehákovi, Strakovi, Korandovi, Rosenbergovi – Černíkovi, Street, Skalovi, Hlaváčikovi, Foustkovi, Uchytilovi, Něničkovi, M. Štěpánek, M. Jakubíková a paní učitelky E. Jašková a L. Dreiseitlová