V současné době je činnost Mikrojeslí Čtyřlístek kvůli epidemiologické situaci do odvolání pozastavena.

 

 

1.5.2017 naše rodinné centrum otvírá mikrojesle. Jedná se o veřejnou službu péče o děti, financovanou z Evropského sociálního fondu. Služba je cílena na děti od 6 měsíců do 4 let v kolektivu maximálně 4 dětí a je poskytována 5 dní v týdnu, minimálně 8 hodin denně. V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte.

Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte.

Dokumenty potřebné k přijetí dítěte do mikrojeslí

   1) před přijetím dítěte do mikrojeslí:   

  • žádost o umístění dítěte do mikrojeslí
  • potvrzení o zaměstnání (OSVČ – potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění; nezaměstnané osoby – potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; osoby v procesu vzdělávání – potvrzení o studiu)

   2) při přijímání dítěte do mikrojeslí: 

  • potvrzení o zdravotním stavu dítěte (údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním) 
  • smlouvu o poskytování služby
  • písemný souhlas pověřené osoby k vyzvedávání dítěte
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
  • evidenční list dítěte
  • souhlas s mediálním uveřejňováním fotek

Služba je zřizována za partnerství města Mariánské Lázně a podrobné informace jsou k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

 
Číslo účtu:

255286936/0300