V pondělí  8.4. 2019 od 17 hodin proběhnou třídní schůzky.

Konzultační hodiny s jednotlivými třídními učiteli proběhnou od 16 hodin.