I. stupeň – po 4-té vyučovací hodině

II. stupeň – po 5-té vyučovací hodině

Školní družina, končí v obvyklý čas, tj. v 15.30 hodin