Zveme všechny  rodiče a kamarády na letošní první brigádu v zázemí v Zeyerově ulici. Hlavním programem bude výstavba nového pískoviště pro děti a úprava společných prostor. Možné přijít kdykoliv v rozmezí 13.00 hodin, do večerních hodin. Prosím, vezměte s sebou kolečko, hrabě, motyčku, apod.          Večer posezení u ohně s kytarou.