Lesní mateřská škola Čtyřlístek nabízí od září 2017 intenzivní hravou výuku angličtiny
v rámci školky dvakrát v týdnu, na celý den! Cestu k angličtině představí dětem
zkušená lektorka Eva Coufalová a s ní česky mluvící průvodci lesní školky. Přirozená
výuka angličtiny pro děti již od 2,5 let je inspirovaná metodou Prožitkové angličtiny,
kdy si dítě osvojuje jazyk přirozenou cestou při hrách, poslechu učitele a komunikaci.
Děti reagují na podnět vyslovený v cizím jazyce povzbuzený mimikou, gestikulací,
obrázky, loutkami, názornými pomůckami atd. Děti se takto učí angličtinu přirozeně,
stejně jako se učí jazyk mateřský. Spojují si nová slovíčka a fráze se zážitky. Nové
informace si takto rychleji zapamatují a také je začnou brzy používat. Nejde o
řízenou výuku angličtiny formou kroužku pro vybrané děti, ale o přirozené začlenění
do běžného školkového rytmu. To vše dvakrát v týdnu v rámci školkovného, žádné
náklady navíc! Výuka angličtiny bude probíhat vždy ve středu a pátek.