Mezinárodní seminář/internationales Seminar:
Informace a vysvětlení k rodičovství v době reprodukční medicíny a „zdravotního turismu“/Information und Aufklärung zur Elternschaft in Zeiten von Reproduktionsmedizin und „Medizintourismus“

Předběžný program / Vorläufiges Programm

První den/Der erste Tag (5.6.)

10:00 – 12:30  Představení přednášejících. Porodnost a plánování rodičovství v Evropě. Plodnost a její poruchy. Možnosti řešení nedobrovolné bezdětnosti. Diskuse./Vorstellung der Dozentinnen. (Hana Konečná, Birgit Mayer-Lewis)

Die Natalität und Planung der Familiengründung/Elternschaft in Europa. (Hana Konečná)

 oběd 12:30 – 14:00

14:00 – 15:30 Metody asistované reprodukce/ Methoden der assistierten Reproduktion. Vielfalt an Familien, Vielfalt an Perspektiven / Rodinný život po založení rodiny s využitím reprodukční medicíny: rozmanitost rodin, rozmanitost perspektiv. Diskuse/Diskussion. (Birgit Mayer-Lewis)

15:30- 16:00 káva, čaj/Kaffepause

16:00 – 18:00  Právo být rodičem v kontextu vývoje asistované reprodukce. Cestování pacientů za léčbou./ Das Recht, Eltern zu werden im Kontext der Entwicklung der assistierten Reproduktion. (Hana Konečná)

18:00 večeře/ Abendessen.

Druhý den / Der zweite Tag (6.6.)

9:00 – 10:30   Asistovaná reprodukce mimo reprodukční věk. Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů. Diskuse/ Assistierte Reproduktion außer dem Reproduktionsalter. Assistierte Reproduktion bei Single-Personen und homosexuellen Paaren. Diskussion. (Hana Konečná)

10:30 – 11:00 káva, čaj/Kaffepause

11:00 – 12:30  Die Familiengründung mit Gametenspende: Chancen und Herausforderungen. Diskussion. / Založení rodiny s dárcovstvím gamet: šance a výzvy. Diskuse (Birgit Mayer-Lewis)

12:30 – 13.30 oběd/Mittagessen.

13:30 – 16:00  Společná diskuse o nových koncepcích plánování rodiny. / Gemeinsame Diskussion über neue Konzeptionen der Information und Aufklärung zur Familienplanung.