Informace o školném

Ze školného škola hradí veškeré provozní náklady, tzn. nájem, energie, materiál, nepedagogické práce, učebnice a školní pomůcky, pojištění, svoz odpadu a další drobné náklady.

Měsíční školné včetně prázdninových měsíců činí 2000,- Kč, 1200,- Kč pro sourozence již zapsaného žáka.
Podle smlouvy o výuce je možno tuto částku platit buď ve dvou pololetních splátkách ve výši 12000,- Kč nebo měsíčně 2400,- Kč (rozpočteno do měsíců září až červen).

Školné se platí převodem na účet školy: 260544362/0300, VS – datum narození žáka, zpráva pro příjemce – školné za …(jméno)