Zní to možná příliš politicky, ale věřte ( nebo se přijďte podívat 🙂 ), že svobodná nezaujatá a otevřená diskuse jde našim dětem leckdy lépe než našim politikům. Snažíme se o to, abychom „naši školu“ tvořili opravdu společně a alespoň ty záležitosti, které můžeme ovlivnit všichni i děti, řešili dohromady.

Návrhy názvu tohoto pravidelného setkávání žáků i zaměstnanců školy (případně hostů) byly různé: Shromáždění, Rada, Parlament, War of tanks, Setkávání u školního krbu. Po demokratickém hlasování na prvním setkání 15. dubna 2015 byl 12 hlasy z 25 zvolen název Parlament.

Členy Parlamentu jsou všichni žáci a zaměstnanci školy i externí pracovníci, hostem může být kdokoliv, kdo projeví zájem.

V Parlamentu máme několik rolí:

 • Předsedající – v této roli se střídají postupně všichni členi starší 10 let, předsedající zahajuje, vede a ukončuje setkání, dává slovo, řídí hlasování
 • Zapisovatel – zapisuje průběh setkání, hlasování, v této roli se střídají postupně všichni členi starší 12 let
 • Mluvčí – v této roli mohou být všichni členi starší 10 let, na jejich přání pomáhají vyjádřit se ostýchajícím se členům
 • Kontrolor času – v této roli se střídají dospělí, hlídá čas, aby naše setkání mělo spád a nepřesáhlo 20 minut

Parlament se setkává většinou jedenkrát týdně nebo je svolán či odvolán dle potřeby a organizačních možností.

Parlament si odhlasoval tyto pravidla:

 • jeden mluví, ostatní naslouchají,
 • o slovo se hlásíme zvednutím ruky, slovo je udělováno předsedajícím,
 • nerušíme, nezdržujeme, neposmíváme se, mluvíme pravdu

Parlament si odhlasoval tyto možné tresty pro provinilce proti třídním a školním pravidlům, pravidlům Parlamentu a pravidlům slušného chování vůbec:

 • úklid šaten,
 • fyzické sportovní tresty (dřepy, kliky, …)
 • na omezenou dobu odebrat hlasovací právo,
 • školní práce o přestávce,
 • informování rodičů