Vyučující

  • Mgr. Lucie Odehnalová
  • Mgr. Lucie Straková 
  • Bc. Edith Malíková
  • Mgr. Ivana Milfaitová

Žáci 6. ročníku

  • 6 žáků

Žáci 7. ročníku

  • 7 žáků

Žáci 8. ročníku

  • 5 žáků

Žáci 9. ročníku

  • 3 žáci

Práce žáků a výukové materiály:

Přírodopis 6. ročník

Ryby http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266679272-obyvatele-ceskych-vod/dily/

Přírodopis 7. ročník

odkaz na pořad v České televizi

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tagy/bunka/615-vyprava-do-sveta-rostlinnych-bunek/

Prezentace:

Houby v sadech a zahradách

Bezobratlí živočichové v sadech a ovocných zahradách 

Vosa obecná

Včela medonosná

Přírodopis 8. ročník

Využití potravy –

Lidské tělo – povrch lidského těla

– tvar a pohyb těla – kostra

– tvar a pohyb těla – lebka, kosti