I. stupeň

První ročník s třídní učitelkou Mgr. Evou Jaškovou.

Třída Delfínů s třídní učitelkou Mgr. Lucií Dreiseitlovou je pro děti 2. a 3. ročníku

Třída Šikulů s třídní učitelkou  Mgr. Jiřinou Linhovou je pro děti 4. a 5. ročníku.

II. stupeň

Třída Pum

       6. ročník s třídní učitelkou Mgr. Evou Cafourkovou

7. ročník s třídní učitelkou Mgr. Evou Cafourkovou

Třída Panterů

8. ročník s třídní učitelkou Mgr. Lucií Strakovou

9. ročník s třídní učitelkou Mgr. Lucií Strakovou