favicon01 Cvičení R+D:

Cvičení rodičů s dětmi probíhá v tělocvičně TJ Sokol a je dle počtu zájemců a věku dětí rozděleno do dvou skupin. Pro děti od 1 do 2let a pro děti od 2 do 4 let.V první skupině se děti seznamují s tělocvičnou a jejím vybavením, ale hlavně se svým tělíčkem a možnostmi jeho pohybu. Ve druhé skupině se navazuje a přidává na obtížnosti. Děti se učí hrubé motorice, učí se následovat pokyny rodiče a  následně cvičitele, učí se vnímání a respektování ostatních dětí a spolupráci s nimi. Při cvičení se využívá rytmizace, zpěvu, veškeré vybavení tělocvičny ( gymnastický koberec, švédská bedna, koza, kladina, trampolína, tyče, žebřiny, provaz, kruhy) a náčiní (míče, obruče, destičky, tunel, plachta, šátky, skluzavka,..)

lektorka: Mgr.L.Straková