favicon01 Němčina pro děti od 4let:

Jedná se o výuku německého jazyka hravou formou s využitím písniček v prostoru cvičebny.

lektorka: Mgr.I.Milfaitová

favicon01 Rytmika:

Určeno pro děti od 4 do 7let. Objevuje v dětech smysl pro rytmus a hudbu. Děti se učí ve hře, pomocí lidových písniček, jednoduchých nástrojů cítit rytmus a spojovat hudbu s pohybem. Je to základní příprava pro tanec, uměleckou nebo estetickou gymnastiku, zpěv a hru na hudební nástroj.

lektorky: Lucka Straková

favicon01 Všestranné + gymnastické cvičení:

Toto cvičení je zaměřeno na sportovní hry, psychomotoriku a cvičení na nářadí ( kladina, přeskok, kruhy, šplh, hrazda, trampolína, prostná) a probíhá ve vybavené tělocvičně TJ Sokol.

lektoři: Mgr.L.Straková / Aneta Gabrielová