favicon01Aktuální nabídka činnosti rodinného centra na školní rok 2019/20 je Rodinné centrum/Rozvrh. Kurzy začínají první týden v říjnu a končí na konci května.

V období koronavirové epidemie (od 11. března 2020) jsou z nařízení vlády veškeré kroužky a kurzy do odvolání pozastaveny!

V tomto školním roce pro Vás připravuje rodinné centrum opět řadu kroužků a kurzů. Některé se pokusíme rozběhnout nově, většina je již tradičních. 
Nabídka je rozdělena podle věkových kategorií. Přesný rozvrh se bude utvářet podle možností zájemců a lektorů a bude aktualizován v sekci „rozvrh“.
Cena dětských kurzů kromě jazykových je 700,-Kč za pololetí, ceny jazykových kurzů a kurzů pro dospělé a seniory se odvíjejí podle počtu účastníků.
Do většiny kurzů je možno se přihlašovat i v průběhu roku.

Tradiční jsou akce prázdninové – příměstský tábor pro děti a pobytová akce pro rodiče s dětmi. Nabídka zájmových kroužků nejen pro děti:

PONDĚLÍ:

Deskové, společenské a jiné hry  

     14.00 – 15.30 s Anetou Gabrielovou

Němčina

     15.00 – 15.45 s Ivankou Milfaitovou

Street-dance

       15.30 – 16.30 s Anetou Gabrielovou

Zdravotní cvičení pro dospělé

       16.30 – 17.30 s Anetou Gabrielovou

ÚTERÝ:

Rytmika

       16.30 – 17.30 s Luckou Strakovou

STŘEDA:

Divadlo

       15.00 – 16.00 s Jiřinkou Linhovou

Všestranné cvičení pro děti v sokolovně

      16.00 – 17.30 s Luckou Strakovou/AnetGabrielovou

ČTVRTEK:

Kroužek zábavných pokusů

      15.30 – 16.30 s Jitkou Pajerovou

Jóga

      18.00 – 19.45 s Luckou Strakovou

HRAVÁ ANGLIČTINA dle zájmu s p. Truhlářovou