Rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti nejen za utváření zdravé osobnosti jedince ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní a sociální, ale za utváření zdravé občanské společnosti.

 

V současné době jsou všechny akce Rodinného centra kvůli epidemiologické situaci do odvolání pozastaveny.