Zápisy dětí do lesní mateřské školy proběhnou ve dnech 1. a 2. května 2020 POZOR ZMĚNA

Zápis dětí do školky proběhne bez fyzické přítomnosti dětí. Zájemci o přijetí do školky, pošlou vyplněnou, podepsanou  přihlášku do lesní mateřské školy a evidenční list potvrzený lékařem a to mailem do 16.května 2020. Po znovuotevření školky proběhne motivační část (pravděpodobně v červnu).

Jsme zapsání  v rejstříku MŠMT, přijímáme děti i v předškolním věku.

Zápis má několik fází a bude probíhat následovně:

 1. OSOBNÍ POHOVOR BOHUŽEL NEPROBĚHNE – proběhne až po otevření školek a škol.
  Pouze pro nové rodiče – kteří lesní školku nenavštěvují nebo se ještě u nás nebyli podívat. Během osobního pohovoru si s rodiči vyjasníme jejich přístup ve výchově dětí, jejich motivaci zvolit právě lesní školku, očekávání od tohoto typu předškolního vzdělávání a zejména to, zda jejich očekávání můžeme splnit. Před zasláním přihlášky si prosím domluvte osobní schůzku na emailu. Osobní pohovor je součástí zápisu do lesní mateřské školy. Kontakt: kata.filkova@seznam.cz  nebo telefonicky na 774922122. Setkání trvá cca 30 minut a koná se v areálu Lesní školky, Zeyerova ulice.
 2. VYPLNĚNÁ PŘIHLÁŠKA  a EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE – POZOR ZMĚNA pouze elektronicky
  Přihlášku nám prosím vyplněnou zašlete na e-mail: skola@ctyrlistekml.cz.

MOMENTÁLNĚ SE NEKONÁ ! Termín zápisu je dne 1.5.2020  13:00-17:00 hod. a 2.5.2020  10:00 až 12:00 hod. v areálu Lesní mateřské školy v Přírodním parku Prelát, Mariánské Lázně.  K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě. S sebou si prosím vezměte následující dokumenty:

 • Evidenční list dítěte řádně vyplněný jeho dětským lékařem
 • Rodný list dítěte
 • Žádost o příjetí dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

MOMENTÁLNĚ SE NEKONÁ!Na místě společně podepíšeme a prostudujeme dokumenty:

 • Smlouvu o výchovně vzdělávací činnosti ve dvou výtiscích
 • Provozní řád
 • Základní doporučení pro vybavení dítěte v lesní školce
 • Zásady bezpečnosti v lesní školce

V případě otázek na nás kdykoliv obraťte- Mgr. Kateřina Filková, koordinátorka
tel. 774 922 122,  kata.filkova@seznam.cz

Těšíme se na vás a vaše děti!