Ceník od září 2017

Ceník pro celodenní provoz 8: 00 – 16:00 – bez jídla

 

Cena za měsíc  2 500,- Kč 

  • Jeden teplý oběd z Bio Vegetky není zahrnut do školného a činí 40 Kč /dítě.
  • V ceníku nejsou zahrnuty náklady na výlety, vstupy, jízdenky atd.
  • Sourozenci mají slevu 20 % na školné.
  • Platby budu probíhat vždy do 15. dne v měsíci 
  • V případě domluvy lze sjednat úlevu na školném (výpomoc s organizací nebo materiálním zabezpečením, matky samoživitelky).
  • Doba absence dítěte ve školce se nenahrazuje.
  • Cena zahrnuje náklady na výplaty průvodcům, úhradu na provoz zázemí, hygienický a výtvarný materiál.