V Lesní mateřské škole Čtylístek:

  • k dětem přistupujeme individuálně – 2 průvodci na skupinu až 15 dětí
  • vybíráme si lidi, kteří to s dětmi umí – máme vysokoškolsky vzdělané a nadšené pedagogy, ale i osobnosti , které děti obohacují svými zkušenostmi
  • nabízíme volnost i dostatek podnětů – dodržujeme principy Rámcového programu pro PV (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním) a volnou hrou na čerstvém vzduchu. Obojí je důležité a potřebné.
  • vzděláváme se – naši pedagogové i rodiče se pravidelně potkávají pro hodnocení činnosti školky. Dále se vzdělávají a získávají inspiraci na seminářích i v jiných lesních školkách.
  • propojujeme rodiny a školku – rodiče jsou nedílnou součástí školky, mají možnost podílet se na programu a akcích pro děti a na chodu školky. Pedagogové rodičům pravidelně poskytují individuální konzultace.
  • zdraví a radost! Nejpřirozenější cestou k pevnému zdraví je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a pestrá vyvážená strava.