• Pravidla nejsou dětem vštěpována jako dogma, ale jsou jim vysvětlena formou domluvy na začátku školního roku. Zvláště v přírodě a venkovním prostředí je ve větší skupince dětí důležité , aby se všichni dohromady sladili a pravidla si nejlépe sami vymysleli. Jelikož se v prostředí ZŠ Čtyřlístek a na Prelátově prameni pohybují i starší školáci je třeba větší opatrnosit a respektu pravidel školky.
 • Do lesní školky se nepřinášejí hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní plyšového charakteru, který děti doprovodí při odpočinku. Prosíme rodiče, aby mazlíky umísťovali sami do pytlů se spacími věcmi ráno při příchodu.
 • Do školky děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.
 • K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
 • V zázemí (škola) nekřičíme a neběháme.
 • Respektujeme slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu
 • nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
 • Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí dávat do výšky obličeje.
 • Neběháme s nářadím.
 • Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Nelezeme na hromadu dříví.
 • Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák.
 • Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem.
 • Voda v terénu: děti mohou nabírat vodu a chodit k potoku jen po dohodě s pedagogy.
 • Ohniště:okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog, případně rodič.
 • Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště.)