• zlepšovat motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností k pobytu v přírodě

(každodenní pobyt v terénu ve venkovním prostředí lesa, města, parků)

  • naladit se na rytmus změn ročních období a přírodních jevů

(dodržování tradičních svátků a slavností související s českou kulturou)

  • používat smyslové vnímání v šesti stupních – vidět, sahat, cítit, ochutnávat,slyšet, vnímat

(principy pokusů s přírodninami, objevování biotopů, hry bez hranic, upřednostňování intuice a šestého smyslu, základy zdravého stravování)

  • učit se celostně a prožitkově

(prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky, projekty k různým tématům, volná hra v přírodě, výlety za poznáním)

  • potkávat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí

(práce na školní zahrádce, ochrana přírody, pozorování v živém světě)

  • naslouchat a pomoci druhému- prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovu

(individuální přístup menší skupiny dětí,mužský element, principy Respektovat a být respektován, Montessori pedagogika, zařazení rodiny, vyprávění příběhů)