HarmonogramPopis
8:00 - 8:10Vyzvednutí dětí průvodci u Eko akvaria v Úšovicích (ZŠ Čtyřlístek), indiv. příchody děti záznam převzetí dětí od rodičů. (kompetence sociální a personální)
8:30 - 9:00Snídaně, ranní kruh, společné jídlo, pozdravení, zopakování „Pravidel lesa“ , tanec a zpěv. (kompetence komunikativní)
10:00 - 10:30Lesní hry např. hnětení hlíny s vodou, čištění pařezů převrácených stromů. (kompetence činnostní a občanské)
10:30 - 11:00
Řízená činnost pedagogem
např. přinést dva velké a dva malé listy. (kompetence k učení)
Společná aktivita
např. vyprávění příběhů a pohádek. (kompetence komunikativní)
11:00 - 12:00
Lesní hry, vycházka např. záchrana zraněného ptáčka, cesta za pokladem lesa, hledání rostlin a živočichů. (kompetence k řešení problémů)
12:00 - 12:30
Oběd
13:00 - 14:30Odpočívání, odpolední činnosti menší děti spí venku na karimatkách a spacáku v dobrém počasí, v nepříznivém se přesouvají do srubu nebo školy. (kompetence sociální a personální)
16:00Předání dětí rodičům u Eko akvaria (ZŠ Čtyřlístek).