Pozor změna!  V tomto školním roce je cena jednoho oběda  50,- Kč.

Obědy eviduje Helena Skalová, u které je také možno se k stravování ve školní jídelně přihlásit a domluvit podrobnosti.

Cena 1 oběda je 50,- Kč (zahrnuje oběd a dovoz) platná od 3.9. 2019

Výše stravného  za 1 měsíc bude sdělena vždy na konci měsíce dle skutečného počtu odebraných obědů, tuto částku je nutné uhradit, co nejdříve. 

Platby za obědy je možno provádět v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na účet školy: 260544362/0300, VS datum narození dítěte, zpráva pro příjemce – stravné za …..(jméno).