Součástí naší školy je samozřejmě také družina, kde mohou děti trávit společně odpoledne.

Vychovatelka školní družiny je p. Jitka Karpiánusová

veškeré záležitosti ŠD, prosím, řešte s ní. 

Zatím je provozní doba družiny denně od 12 do 15.30 hodin, kdy navazují aktivity rodinného centra.

V době mezi 14.00 a 15.15 se chodí ven

Děti je možno vyzvedávat do 14 hod a od 15.15 hodin. 

 

Rozvrh činnosti:

12.00 – 13.00 – odpočinková činnost

12.45 – 13.15 – oběd

13.15- 14.00 – systematické zájmové činnosti

14.00 – 15.15 – systematické zájmové činnosti / pobyt venku

Do družiny zapisujeme všechny žáky I. stupně

Úhrada za družinu je součástí školného.