Přihlášky

 

 Potvrzení

První den tábora budou zákonní zástupci podepisovat „Čestné  prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“.