Počínaje 14. říjnem přechází naše škola na distanční výuku. Budeme využívat   MS Teams

Prosíme o zkontrolování přihlašovacích údajů vašich dětí. V případě potřeby pište správci systému

Martinu Baxovi: m.baxa@seznam.cz