MŠMT udělila naší škole akreditaci k provádění vzdělávacích programů.