MŠMT udělila akreditaci naší škole k provádění akreditovaných vzdělávacích programů.