4 – denní lyžařsky kurz Lesní mateřské školy Čtyřlístek pro děti od 4 let.

Náplní kurzů je dvouhodinová dopolední výuka určená pro předškolní děti s cílem osvojení či vylepšení základních lyžařských dovedností zábavnou formou pod vedením našeho průvodce Honzy Malíka (instruktor lyžováni …mimo jiné)

Každý den bude sraz ráno v jeslích v budově ZŠ Čtyřlístek v osm hodin. První den se vybavení převeze autem hromadně na sjezdovku a děti přepravíme MHD na sjezdovku. Na začátku bude vždy probíhat rozcvička, seznámeni s výbavou, sněhem, pohybem v lyžařském vybaveni. Po každé lekci následuje krátká přestávka na svačinu a odpočinek a po ukončení druhé výukové hodiny se děti připraví na cestu zpátky do školy. Lyžařská výbava (vlastní či zapůjčená v areálu) zůstává po celou dobu konání kurzu ve ski areálu. Závěrečný den je pak ve znamení malých závodů bez vítěze a následně společného vyhodnocení. Nebudou chybět diplomy, medaile a mala odměna.

Cílem lyžáku  je zaujmout děti a seznámit je s novým sportem formou hry a prožitku ve znamení prostředí a v kolektivu kamarádů. Využíváme ideálního věku dětí pro zvládnutí této pohybové aktivity.

Orientační časový harmonogram kurzu

Dopolední kurzy:

 • 08.4o   odchod ze školy
 • 09.00   příprava vybaveni a oblékaní
 • 09.20-11.20   kurz lyžování (včetně přestávky na odpočinek a svačinky)
 • 11.40   odjezd
 • 12.00-12.30   oběd, odpočinek

Výuka: 

Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy na sjezdovce formou her, cvičení a netradičních soutěží  tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod.

Jakmile dítě zvládne bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, může pokračovat výuka na větším svahu. Z důvodu pronajmu dětského vleku jinými školkami, není možné ho pro nás využívat, ale nabídla se jedna maminka s dopomoci děti v případě potřeby na vrchol vždy dotlačit …vlastními silami.

Na instruktora připadá v průměru 6 dětí plus dopomocné sily.

Pomůcky na kurz:  slalomové tyčky, volanty, průjezdy, barevné míčky, kruhy, mety apod.

Přihlášení: Svého potomka přihlašují rodiče osobně nebo tel. U Katky Filkové. Platným účastníkem se stává malý lyžař až po uhrazení  částky kurzovného.

Kurzovné: 650 Kč na dítě/ 4 denní kurz .plati se najednou , nelze jednotlivě po dnech . Za neodchozeni ci náhle onemocněni je kurzovne nevratné.

Malý lyžař a výbava: Dítě odjíždí od školy v teplém nepromokavém oblečení včetně rukavic, čepice nebo kukly.

Na sjezdovku je třeba:

 • Lyžařskou obuv
 • Namazané a zkontrolované lyže (pokud nepůjčujete v místě konání kurzu) svázané páskou. Za bezpečnost lyžařského vybavení zodpovídá rodič.
 • Bez hůlek!
 • Přilbu
 • Lyžařské brýle – pouze v případě, že je dítě na brýle zvyklé.
 • vesty budou mít děti naše školkové

Podstatné je viditelné podepsání lyží, bot, přilby, brýlí nejlépe lakovým fixem. Je omyvatelný acetonem, takže lze použít i na věci zapůjčené. Uveďte prosím jméno dítěte. Chcete-li dát dítěti náhradní rukavice a ponožky – předejte je v batohu (podepsané celý jménem) ráno v jeslích.

Prosíme: svačinku vhodnou jako obvykle do batohu plus teply čaj.

Kompletní lyžařské vybavení může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za 880 Kč na 4 dny nebo 230 na den. Lyžařské vybavení (zapůjčené i vlastní) zůstává po celou dobu trvání kurzu ve  Ski areálu a vrací se zpět poslední den. V době konání kurzu sledujte denně aktuální počasí a zvolte vhodné funkční vrstvené oblečení. Předcházíte tak nepříjemným pocitům k nesoustředění a podrážděnosti malého lyžaře způsobené nadměrným pocením či naopak pocitem chladu.

Zvažte prosím svou účast na svahu – mnohdy je kontraproduktivní. Děti se nesoustředí a výsledek se nemusí dařit. Prosíme rodiče – pokud dorazí:  aby sledovali výuku z povzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly), nezasahovali do výuky a nechodili do dětského lyžařského parku.

Povaha dítěte: Necháváme na posouzení rodičů, zda je celková zralost dítěte dostačující pro bezproblémové absolvování kurzu. Naší snahou bude dítě zabavit a motivovat, nicméně jedná se o skupinovou výuku a není  v silách instruktora věnovat se pouze jednomu dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat výuku nebo výuku  zcela odmítá – bude svěřeno pomocné síle. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na promeškané hodiny žádná kompenzace.

Kurz je organizován naši LMŠ. Instruktor si přebírá děti ráno a celou dobu výuky, přestávky na svačinku, přípravu na výuku a na odjezd za ně nese plnou odpovědnost.

Dopomocná síla :  dle možnosti – Katka F. (ut) , Terka K,, Katka M. (po, st, ct)

Fotodokumentace:  bude zajištěna

Počasí: Pokud  je  Ski areál  v provozu – kurz proběhne.

Důležité upozornění: Přihlášením zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil s podmínkami a harmonogramem a souhlasí s nimi.