Proč si vybrat přírodní školku?

V Přírodní školce Prelát

 • k dětem přistupujeme individuálně – 2 pedagogové muž a žena na skupinu 16 dětí
 • vybíráme si lidi, kteří to s dětmi umí – máme vysokoškolsky vzdělané a nadšené pedagogy , ale i osobnosti , které děti obohacují svými zkušenostmi
 • nabízíme volnost i dostatek podnětů – dodržujeme principy Rámcového programu pro PV (hudební, výtvarná, dramatická činnost, enviromentální výchova, předškolní příprava, výlety za poznáním) a volnou hrou na čerstvém vzduchu. Obojí je důležité a potřebné.
 • vzděláváme se – naši pedagogové i rodiče se pravidelně potkávají pro hodnocení činnosti školky. Dále se vzdělávají a získávají inspiraci na seminářích i v jiných lesních školkách.
 • propojujeme rodiny a školku– rodiče jsou nedílnou součástí školky, mají možnost podílet se na programu a akcích pro děti a na chodu školky. Pedagogové rodičům pravidelně poskytují individuální konzultace.
 • zdraví a radost! Nejpřirozenější cestou k pevnému zdraví je dostatek pohybu na čerstvém vzduchu a pestrá vyvážená strava.

 PRAVIDLA

Pravidla nejsou dětem vštěpována jako dogma, ale jsou jim vysvětlena formou domluvy na začátku školního roku. Zvláště v přírodě a venkovním prostředí je ve větší skupince dětí důležité , aby se všichni dohromady sladili a pravidla si nejlépe sami vymysleli. Jelikož se v prostředí ZŠ Čtyřlístek a na Prelátově prameni pohybují i starší školáci je třeba větší opatrnosit a respektu pravidel školky.

 • Do pří-školky se nepřinášejí hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní plyšového charakteru, který děti doprovodí při odpočinku. Prosíme rodiče, aby mazlíky umísťovali sami do pytlů se spacími věcmi ráno při příchodu.
 • Do klubu děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.
 • K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
 • V zázemí (škola) nekřičíme a neběháme.
 • Respektujeme slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
 • Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
 • Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí dávat do výšky obličeje.
 • Neběháme s nářadím.
 • Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 • Nelezeme na hromadu dříví.
 • Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák.
 • Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných pedagogem.
 • Voda v terénu: děti mohou nabírat vodu a chodit k potoku jen po dohodě s pedagogy.
 • Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog, případně rodič.
 • Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště.)

     VÝZKUMY O POBYTU DĚTÍ V PŘÍRODĚ

Richard Louv („Poslední dítě v lese“) tvrdí, že „Děti, které jsou více v kontaktu s přírodou, jsou méně nemocné, stresované a méně agresivní . Jsou lépe připravené na neočekávané zvraty života. Pobyt v přírodě může být mocným lékem chorob jako poruchy pozornosti, deprese a další nemoci. Právě tak, jako dítě potřebuje dobrou výživu a dostatek spánku, potřebuje I kontakt s přírodou.“

Catherine Prisk, ředitelka anglické organizace Play England, říká v článku na zpravodajském serveru BBC: „Výzkumy prokazují, že by děti měly strávit hrou venku významnou část dne, a že pobyt v přírodě má důležité důsledky pro fyzické a emocionální zdraví dětí. Přesto bohužel rodiče často chápou trávení času v parku jako pouhou zábavu, ne jako něco, co by děti měly dělat každý den.“

Průzkum pro anglickou organizaci Natural England (vypracovala společnost England Marketing v roce 2009) zjistil, že jen 10 % dnešních dětí si hraje v lese, oproti 40 % v předchozí generaci. 84 % dospělých se domnívá, že měli v dětství více volnosti hrát si venku, než mají dnešní děti. Stejný názor má 94 % dospělých z generace dnešních prarodičů.

Comments are closed.