Rozvrhy

ROZVRH PO NÁVRATU DO ŠKOLY

 ROZVRH I. stupeň od 25.5. 2020

  1.       roč. * 2., 3. roč. 4., 5. roč. 6., 7. roč. 8., 9. roč.
1.       blok  8:45 – 10:15

Eva J.

8:15 – 9:45

Lucka D.

8:30 – 10:00

Jiřka

8:45 – 10:15 9:00 – 10:30
2.       blok  10:30 – 12:00

Eva J.

10:00 – 11:30

Lucka D.

10:15 – 11:45

Jiřka

(st – Lucka Aj)

10:30 – 12:00 10:45 – 12:15
Oběd 12:00 – 12:30

Eva J. + Aneta G.

11:45 – 12:00

Lucka D. + Jitka P.

11:45 – 12:00

Jiřka

12:00 – 12:15

Učitel druhého bloku

12:15 – 12:30

Učitel druhého bloku

Odpolední činnosti 12:30 – 15:30

Aneta G.

12:00 – 15:15

Jitka P.

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

*První ročník má sraz při příchodu i odchodu u Eko akvária v daný čas. 

 

Konzultační hodiny budou probíhat v níže uvedeném režimu – II. stupeň od 1.6. 2020

  6., 7. ROČ  8., 9. ROČ 
PONDĚLÍ –  1. blok Lucka S. – M  Jirka R. – Př., F. 
–  2. blok Lucka S. – F  Jirka R. – Ch 
ÚTERÝ    – 1. blok Eva C. – Čj – mluvnice  Lucka S. – M 
– 2. blok Lucka S.+ Jitka P.  – Aj   Eva C.  – Z, D 
STŘEDA  – 1. blok Jirka R. – Př  Lucka S. + Jitka P. – Aj 
– 2. blok Eva C. – Z  xxxxxxxxxxxxxx 
ČTVRTEK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PÁTEK     – 1. blok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Ivanka – Čj 
– 2. blok Jitka – Nj  Ivanka – Nj 

Konzultační hodiny pro II. stupeň jsou nepovinné.


Od 30.3. 2020 bude probíhat on-line výuka, I. stupeň pokračuje v nastaveném režimu s třídními učitelkami (přes aplikace, e-mailem, telefonicky).

Rozvrh hodin pro ON-LINE výuku II. stupeň:

V uvedených časech budou jednotliví učitelé on-line.

  6.+7. ročník 8.+9.ročník Vyučující/předmět
PONDĚLÍ v 12-13 hodin   Odehnalová/ Dějepis
  v 10-12 hodin Straková / Matika
ÚTERÝ V 10-12 hodin   Straková /Matika, Fyzika
  V 10-12 hodin Cafourková /Dějepis,  Zeměpis
STŘEDA v 10-12 hodin v 10-12 hodin Dreiseitlová /

AJ skupina A

v 10-12 hodin v 10-12 hodin Straková /

AJ skupina  B(pokročilí)

ČTVRTEK V 10-11 hodin   Cafourková /

ČJ, Zeměpis

V 11-12 hodin   Roubínek / Přírodopis
  9.30 – 11 hodin Roubínek /

Chemie,Fyzika

PÁTEK V 10-11 hodin V 10-11 hodin Linhová Jiřina /

NJ skupina A

V 10-11 hodin V 10-11 hodin Milfaitová I./

NJ skupina B(pokročilí)

V 11-12 hodin   Linhová Jiřina/

Český jazyk

  V 11-12 hodin Milfaitová I./

Český jazyk

———————————————————————————————————————————————————-

Od 11.3. 2020 zákaz vstupu dětí do škol (nařízení vlády -preventivní opatření proti šíření epidemie) – bude probíhat výuka samostudiem. Učitelé budou přidávat podklady pro výuku pro jednotlivé třídy, komunikace e-mailem,  telefonicky.

Rozvrhy jsou aktuální k 2.9.2019. Platné pro školní rok 2019/20. POZOR změna rozvrhu II.stupně od 1.1. 2020

1. vyučovací hodina2. vyučovací hodina3. vyučovací hodina4. vyučovací hodina5. vyučovací hodinaOBĚD6. vyučovací hodina7. vyučovací hodina8. vyučovací hodina
8.15 - 9.00 hodin9.10 - 9.55 hodin10.10-10.55 hodin11.05-11.50 hodin12.00-12.45 hodin13.15-14.00 hodin14.10-14.55 hodin15.05- 15.50 hodin

Rozvrh 1. ročník

Den / Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.9.
PondělíHVČJČJM
ÚterýČJMVVVV
StředaČJMAJAJ
ČtvrtekČJČJMČaS
PátekTVTVČJČaST
Poznámky:

Rozvrh 2. ročník

Den/Hodina1.2.3.4.5.
PondělíHVČJČJM
ÚterýMČJVVVV
StředaČJČJAJAJ
ČtvrtekMMČaSČJ
PátekTVTVČJČJT

Rozvrh 3. ročník

Den / Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.9.
PondělíHVČJČJMAJ
ÚterýMČJAJAJČaS
StředaČJČJVVVVM
ČtvrtekMMČaSČJČJ
PátekTVTVČJMT
Poznámky:

Rozvrh NÁMOŘNÍCI - 4. a 5. ročník

Den/Hodiny1.2.3.4.5.6.
PondělíAJČJMTInf - 1.za čtrnáct dní
ÚterýČJMČaSCA - ČJCA - ČaSTV kluci - 2 Vyučovací hodiny
StředaAJMČaSCA - VVCA - VVTV dívky - 2 vyučovací hodiny
ČtvrtekMČJMČT
PátekAJCA - ČJAJCA - MHV

Rozvrh 2.stupeň - 6.třída

Den/Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíČaSMMDD
ÚterýČJ ČJ MZTV kluci / VV dívkyTV kluci / VV dívky
StředaČJV-FAJAJM TV dívky/ VV kluciTV dívky/ VV kluci
ČtvrtekTTPovinně volitelný předmětPovinně volitelný předmětČJ
PátekInfAjV-FZHV
V tomto školním roce se děti z II. stupně mohou rozhodnou pro následující povinně volitelné předměty:
francouzský jazyk
tvůrčí psaní
pohybové aktivity

Rozvrh 2. stupeň - 7. třída

Den / Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.9.
PondělíNJ MMDD
ÚterýČJ ČJ MZTV kluci/ VV dívkyTV kluci / VV dívky
StředaČJV - FAJAJMTV dívky/ VV kluciTV dívky/ VV kluci
ČtvrtekTTPVPVČJ
PátekNJAJV - FZ HV
V tomto školním roce se děti z II. stupně mohou rozhodnou pro následující povinně volitelné předměty:
francouzský jazyk
tvůrčí psaní
pohybové aktivity

Rozvrh 2. stupeň - 8. třída

Den / Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.9.
PondělíNJV-F/ChV-ChMV - FVkZČJ
ÚterýMTČaSTV kluci/ VV dívkyTV kluci/ VV dívky
StředaZ/MAJAJČJTV dívky/ VV kluciTV dívky / VV kluci
ČtvrtekČJMPVPVD D
PátekNJ AJČJMZ
Poznámky: V tomto školním roce se děti z II. stupně mohou rozhodnou pro následující povinně volitelné předměty:
francouzský jazyk
tvůrčí psaní
pohybové aktivity

Rozvrh 2.stupeň - 9.třída

Den/Hodina1.2.3.4.5.6.7.8.
PondělíNJV-F/ChV-ChMV - FVkZČJ
ÚterýMTČaSTV kluci/ VV dívkyTV kluci / VV dívky
StředaZAJAJČJTV dívky/ VV kluciVV dívky/ TV kluci
ČtvrtekČJMPVPVDD
PátekNJ AJČJMM
V tomto školním roce se děti z II. stupně mohou rozhodnou pro následující povinně volitelné předměty:
francouzský jazyk
tvůrčí psaní
pohybové aktivity

 

Comments are closed.