Naši učitelé

Mgr. Lucie Straková – životní nadšenec, který věří tomu, že vše je možné, každé přání splnitelné a podstatou všeho živého je láska. Má ráda pohyb, lidi, přírodu a žití v souladu s ní. Vystudovala ZČU Pedagogickou fakultu, obor učitelství Aj II. stupně. Má 4 dcery. Učí angličtinu, tělocvik, tanec a jógu. Je zřizovatelkou a ředitelkou školy.  

Mgr. Jiřina Linhová – nápaditá, statečná, optimistická žena. Má ráda tvořivou práci, rodinu a divadlo.  Je třídní učitelkou 4. a 5. ročníku Šikulů.

Bc. Michal Kabelka – světoběžník. Má blízko k  přírodě, přirozenosti, svobodě, tvořivosti a praktičnosti a hlavně k dětem. Jeho srdcovou záležitostí je český jazyk v psané i mluvené formě a to předává svým žákům.

Mgr. Lucie Odehnalová – veselá, houževnatá osoba s krásným úsměvem. Skvělý pedagog.  Učí český jazyk, francouzský jazyk, dějepis, člověk a společnost, zeměpis, výtvarnou výchovu. Momentálně na mateřské dovolené.

Mgr. Eva Jašková – člověk, který má blízko k přírodě a výchově dětí, má přirozenou autoritou, je systematická. 

Mgr. Lucie Dreiseitlová – učitelka prvního stupně s novými nápady, velice energická.  Třídní učitelka 2. a 3. ročníku.  

Mgr. Ivana Milfaitová – učitelka NJ, externí pracovník.

Aneta Gabrielová – vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga.

Helena Skalová – administrativní pracovník, asistentka pedagoga. Věnuje se také mimoškolním aktivitám s dětmi. 

Pavla Špirochová – pomáhá nám ve školní jídelně s výdejem jídla a s úklidem.

Jitka Pajerová – asistentka pedagoga.

 

 

 

 

Comments are closed.