Naši učitelé

Mgr. Lucie Straková – životní nadšenec, který věří tomu, že vše je možné, každé přání splnitelné a podstatou všeho živého je láska. Má ráda pohyb, lidi, přírodu a žití v souladu s ní. Vystudovala ZČU Pedagogickou fakultu, obor učitelství Aj II. stupně. Má 4 dcery. Učí angličtinu, tělocvik, tanec a jógu. Je zřizovatelkou a ředitelkou školy.  

Mgr. Jiřina Linhová – nápaditá, statečná, optimistická žena. Má ráda tvořivou práci, rodinu a divadlo.  Je třídní učitelkou 4. a 5. ročníku Šikulů.

Ing. Eva Coufalová – světaznalá žena. Provozuje permakulturu, má ráda přírodu, přirozenost, svobodu, tvořivost. Vystudovala technická studia na Západočeské univerzitě a doplňující studium pedagogiky. Učí matematiku, fyziku, přírodní vědy, angličtinu a hudební výchovu. Momentálně na mateřské dovolené.

Bc. Lucie Odehnalová – veselá, houževnatá osoba s krásným úsměvem. Skvělý pedagog.  Učí český jazyk, francouzský jazyk, dějepis, člověk a společnost, zeměpis, výtvarnou výchovu. Třídní učitelka 8. a 9. ročník. 

Eliška Richterová DiS – třídní učitelka 1. třídy,  v současné době dokončuje studium učitelství pro 1. stupeň. Energická žena s originálními nápady.

Mgr. Ivana Milfaitová – učitelka NJ, externí pracovník

Bc. Edith Malíková – učitelka přírodopisu, matematiky, skvělá učitelka AJ. V současné době si doplňuje magisterské studium. Třídní učitelka 6. a 7. ročníku.  

Pavla Volfová – vychovatelka ve školní družině

Helena Skalová – administrativní pracovník, asistentka pedagoga. Věnuje se také mimoškolním aktivitám s dětmi. 

Marie Řeháková – pomáhá nám ve školní jídelně s výdejem jídla

Mgr. Ester Eliška Javornická – asistentka pedagoga

Jitka Pajerová – asistentka pedagoga

 

 

 

Comments are closed.