Naše třídy

I. stupeň

První ročník s třídní učitelkou Eliškou Richterovou.

Třída Delfínů s třídní učitelkou Mgr. Lucie Straková je pro děti 2. a 3. ročníku

Třída Šikulů s třídní učitelkou  Mgr. Jiřinou Linhovou je pro děti 4. a 5. ročníku.

II. stupeň

Třída Pum

       6. ročník s třídní učitelkou Bc. Edith Malíkovou

7. ročník s třídní učitelkou Bc. Edith Malíkovou

Třída Panterů

8. ročník s třídní učitelkou  Bc. Lucií Odehnalovou

9. ročník s třídní učitelkou  Bc. Lucií Odehnalovou

Comments are closed.