Zápis

Zápisy dětí do lesní mateřské školy proběhnou ve dnech 3. a 4. května 2019

Jsme zapsání  v rejstříku MŠMT, přijímáme děti i v předškolním věku.

Zápis má několik fází a bude probíhat následovně:

 1. OSOBNÍ POHOVOR
  Pouze pro nové rodiče – kteří lesní školku nenavštěvují nebo se ještě u nás nebyli podívat. Během osobního pohovoru si s rodiči vyjasníme jejich přístup ve výchově dětí, jejich motivaci zvolit právě lesní školku, očekávání od tohoto typu předškolního vzdělávání a zejména to, zda jejich očekávání můžeme splnit. Před zasláním přihlášky si prosím domluvte osobní schůzku na emailu. Osobní pohovor je součástí zápisu do lesní mateřské školy. Kontakt: kata.filkova@seznam.cz  nebo telefonicky na 774922122. Setkání trvá cca 30 minut a koná se v areálu Lesní školky nebo Základní školy Čtyřlístek.
 2. PŘIHLÁŠKA
  Přihlášku nám prosím vyplněnou zašlete na mail kata.filkova@seznam.cz nebo osobně přineste do Základní školy Čtyřlístek.
 3. ZÁPIS

Termín zápisu je dne 3.5.2019  13:00-17:00 hod. a 4.5.2019  10:00 až 12:00 hod. v areálu Lesní mateřské školy v Přírodním parku Prelát, Mariánské Lázně.  K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přijímané dítě. S sebou si prosím vezměte následující dokumenty:

 • Evidenční list dítěte řádně vyplněný jeho dětským lékařem
 • Rodný list dítěte
 • Žádost o příjetí dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce

Na místě společně podepíšeme a prostudujeme dokumenty:

 • Smlouvu o výchovně vzdělávací činnosti ve dvou výtiscích
 • Provozní řád
 • Základní doporučení pro vybavení dítěte v lesní školce
 • Zásady bezpečnosti v lesní školce

V případě otázek na nás kdykoliv obraťte- Mgr. Kateřina Filková, koordinátorka
tel. 774 922 122,  kata.filkova@seznam.czEvidenční list dítěte řádně vyplněný jeho dětským lékařem

Těšíme se na vás a vaše děti! 

Comments are closed.