Lesní školka

skolka01

Definice lesní mateřské školky

 „Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá.“

 O NÁS          

Jsme Přírodní mateřská školka Čtyřlístek. Naše školka vznikla jako iniciativa učitelů a rodičů soukromé ZŠ a rodinného centra Čtyřlístek v Mariánských Lázních, který je také naším zřizovatelem. Město Mariánské Lázně v srdci Slavkovského lesa, geologického parku, lázeňských parků, vyhlídek, chráněných území je jako stvořené pro školku blízkou přírodě.

Jsme tady pro všechny předškolní děti od 2,5-7 let s celkovou kapacitou 12-15 dětí.

 MOTTO

„Život nedává nic zadarmo. Utečeš od praktického seznamování svých dětí s přírodou k pohodlnějšímu předávání informací pomocí slov a obrazů. Ušetřil sis čas, námahu a různé komplikace s deštníky, přepravou, bolením nohou, žízní a co já vím, čím ještě mohou děti obtěžovat rodiče na cestách za poznáním. Dítě jsi ale trvale ochudil o hloubku skutečných pravdivých zážitků, o nedeformované chápání souvislostí mezi vším, s čím mohli přijít do kontaktu.”

Emilie Strejčková

NAŠE VIZE

„Děti v přírodě je to, na co jsme čekali “ ,jako volná parafráze a asociace myšlenek mnohých rodičů a pedagogů, kteří vidí, že děti potřebují stimuly , které vycházejí ze skutečného života a mají smysl. Zdá se, že naše společnost je již přesycena – jídlem, reklamou, myšlením, zbožím, hračkami …. Hlavní myšlenkou naší přírodní mateřské školky je bezprostřední kontakt s přírodou, který jako jediný dokáže nahradit veškeré příručky a knihy o vzdělávání předškolních dětí. Dejte dítěti obrázek stromu anebo malé semínko stromu, co ho obohatí více? Naší vizí je, aby děti rozuměly souvislostem a ne aby byly zásobené informacemi , které spolu ve smyslu plnění cílů předškolní výchovy, nesouvisejí. Lesní mateřská škola má však i svoji tzv. přidanou hodnotu, nejenom že dětem poskytuje venkovní  podnětné prostředí, zajišťuje socializaci dítěte v heterogenní skupině, ale také dává prostor rozvoji osobnosti dítěte ve své přirozené podobě.

Dětem se v současné době nezvyšuje potřeba zážitků , ale prožitků!!! Pobytem v přírodě se rozvíjí sebejistota, kreativita, tvůrčí činnost, fantazie, komunikační schopnosti, vzájemná spolupráce a tolerance. Velmi důležitá je také vytrvalost a schopnost koncentrace. Prostředí lesa podporuje u dětí psychickou a fyzickou odolnost. Umožňuje pozvávání všemy smysly, experimentování a přirozené učení. Rozmanitost a členitost terénu přirozeně podporuje rozvoj hrubé motoriky.

Pro naši činnost využíváme znalostí alternativních pedagogických směrů (lesní mateřské školy, Waldorfská a Montessori pedagogika) a řídíme se konceptem Respektovat a být respektován a Začít spolu. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr . Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Pečujeme také o vlastní zahrádku, pěstujeme zeleninu a bylinky.

Kromě pobytu v přírodě se děti účastní různých návštěv a výletů – místní hospodáři, chráněná území a přírodní parky. Díky malé skupině dětí máme možnost si vyzkoušet tradiční lidová řemesla a u dětí podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků v přirozeném koloběhu přírody. Účastníme se kulturních programů, příležitostně navštěvujeme výstavy, divadlo a knihovnu.

Stravování a osvěta v oblasti zdravého životního stylu patří neodmyslitelně k naší vizi. Nejenže dětem venku více chutná, ale také si mohou postupným objevováním uvědomovat , co nám Země dává za bohatství v rostlinách a živočichách, a co je třeba někdy náročnými způsoby vyrobit, zabalit, dovést a koupit. To vše dítě vnímá pouze za předpokladu, že je aktivním členem při výsadbě , sklizni nebo výrobě jídla.

Comments are closed