Lesní mateřská škola

 

Definice lesní mateřské školky

 „Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá.“

 O NÁS          

Jsme Lesní mateřská škola Čtyřlístek.  Město Mariánské Lázně v srdci Slavkovského lesa, geologického parku, lázeňských parků, vyhlídek, chráněných území je jako stvořené pro školku blízkou přírodě. Zázemím školky je Přírodní park Prelát. 

Jsme tady pro všechny předškolní děti od 2,5-7 let s celkovou kapacitou 15 dětí.

 MOTTO

„Život nedává nic zadarmo. Utečeš od praktického seznamování svých dětí s přírodou k pohodlnějšímu předávání informací pomocí slov a obrazů. Ušetřil sis čas, námahu a různé komplikace s deštníky, přepravou, bolením nohou, žízní a co já vím, čím ještě mohou děti obtěžovat rodiče na cestách za poznáním. Dítě jsi ale trvale ochudil o hloubku skutečných pravdivých zážitků, o nedeformované chápání souvislostí mezi vším, s čím mohli přijít do kontaktu.”

Emilie Strejčková

NAŠE VIZE

„Děti v přírodě je to, na co jsme čekali “ ,jako volná parafráze a asociace myšlenek mnohých rodičů a pedagogů, kteří vidí, že děti potřebují stimuly , které vycházejí ze skutečného života a mají smysl. Zdá se, že naše společnost je již přesycena – jídlem, reklamou, myšlením, zbožím, hračkami …. Hlavní myšlenkou naší přírodní mateřské školky je bezprostřední kontakt s přírodou, který jako jediný dokáže nahradit veškeré příručky a knihy o vzdělávání předškolních dětí. Dejte dítěti obrázek stromu anebo malé semínko stromu, co ho obohatí více? Naší vizí je, aby děti rozuměly souvislostem a ne aby byly zásobené informacemi , které spolu ve smyslu plnění cílů předškolní výchovy, nesouvisejí. Lesní mateřská škola má však i svoji tzv. přidanou hodnotu, nejenom že dětem poskytuje venkovní  podnětné prostředí, zajišťuje socializaci dítěte v heterogenní skupině, ale také dává prostor rozvoji osobnosti dítěte ve své přirozené podobě.

Dětem se v současné době nezvyšuje potřeba zážitků , ale prožitků!!! Pobytem v přírodě se rozvíjí sebejistota, kreativita, tvůrčí činnost, fantazie, komunikační schopnosti, vzájemná spolupráce a tolerance. Velmi důležitá je také vytrvalost a schopnost koncentrace. Prostředí lesa podporuje u dětí psychickou a fyzickou odolnost. Umožňuje pozvávání všemy smysly, experimentování a přirozené učení. Rozmanitost a členitost terénu přirozeně podporuje rozvoj hrubé motoriky.

Pro naši činnost využíváme znalostí alternativních pedagogických směrů (lesní mateřské školy, Waldorfská a Montessori pedagogika) a řídíme se konceptem Respektovat a být respektován a Začít spolu. Důležitý je pro nás také ekologický rozměr . Pro správný rozvoj dětí upřednostňujeme hračky a vybavení z přírodních materiálů. Pěstujeme v dětech odpovědný postoj k přírodě, uplatňujeme enviromentální výchovu. Aktivně zapojujeme děti do péče o životní prostředí. Pečujeme také o vlastní zahrádku, pěstujeme zeleninu a bylinky.

 

Kromě pobytu v přírodě se děti účastní různých návštěv a výletů – místní hospodáři, chráněná území a přírodní parky. Díky malé skupině dětí máme možnost si vyzkoušet tradiční lidová řemesla a u dětí podporujeme poznávání a rozvoj tradičních zvyků v přirozeném koloběhu přírody. Účastníme se kulturních programů, příležitostně navštěvujeme výstavy, divadlo a knihovnu.

Stravování a osvěta v oblasti zdravého životního stylu patří neodmyslitelně k naší vizi. Nejenže dětem venku více chutná, ale také si mohou postupným objevováním uvědomovat , co nám Země dává za bohatství v rostlinách a organismech, a co je třeba někdy náročnými způsoby vyrobit, zabalit, dovést a koupit. To vše dítě vnímá pouze za předpokladu, že je aktivním členem při výsadbě , sklizni nebo výrobě jídla.

Comments are closed.