Lesní mateřská škola

 

VIZE A FILOSOFIE LESNÍ ŠKOLKY

 

Naší vizí je DÍTĚ,

které čerpá sílu z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami… je silné jako strom a rozumí souvislostem ve svém okolí.

Pro nás jsou ve výchovně vzdělávacím procesu důležité pojmy:

Respektující Komunikace –  Příroda –  Pohyb –  Různorodost –  Tradice – Rytmus –  Radostné chybování  – Řemesla –   Bezpečné riziko  – Učení prožitkem v reálném prostředí

Hesla: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení“ a „ Ven za každého počasí!“      

Průvodci mají svůj Etický kodex pedagoga . 

 

Ve vztahu k přírodě je pro nás důležitý:

 etický a ekologický postoj k přírodě – estetická vnímavost k přírodě – -adaptace na přírodní prostředí-

 

 

 

Co pobyt u nás znamená pro děti?

Větší samostatnost, sebedůvěru a spokojenost.

Zázemí pro budování pozitivního vztahu k sobě i ke svému okolí.

Individuální přístup k rozvoji každého dítěte.

Věkově i vzdělávacími potřebami pestrý kolektiv.

U nás si pomáháme a učíme se navzájem.

 

JAK PRACUJEME S DĚTMI?

     Blízká je nám lesní  a zážitková pedagogika, waldorfská pedagogika a enviromentální výchova.

V Průběhu roku nás bude čekat několik tradičních slavností a svátků popř. divadel, na které zveme rodiče I jejich pomoc. Slavení ročních svátků má důležitou úlohu , protože spojuje děti s rytmem a koloběhem roku. Poněkud netradiční Michaelská slavnost je jednak slavností podzimu a úrody, za druhé tematizuje v době, kdy vnějšího světla s krátícím se dnem ubývá, potřebu vnitřního světla a odvahy. Navazuje na prastarý obraz boje archanděla Michaela s drakem, symbolem boje světla s temnotou.

     Sezonně se naše školka účastní školy bruslení, lyžařského výcviku,  sjezd řeky Ohře, cvičení v Sokolovně,  pravidelných celodenních výletů, exkurzí a tvořivé dílny…Budeme rádi za vaše nápady a možnost se někam podívat.

Týdenní rytmus (od října)

pondělí – pohádka, příběh, úvod do tématu, komunitní kruh

úterý – práce/pomoc…se dřevem, kuchyně,  kolem zázemí, venku , dílny, úklid, ekologický den pro přírodu

středa – cvičení s Anet, pohybové hry

čtvrtek – tvoření a vyrábění, hudební dílny

pátek – výletní den ,vaření na ohni ,(bazén)

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.